Bán hàng online là một hình thức kinh doanh thông qua mạng internet. Khác với kiểu bán hàng truyền thống, khi bán hàng online, người bán và người mua không nhất thiết phải gặp nhau. Mọi giao dịch đều có thể thực hiện thông qua internet. Bán hàng online là...