quản lý hàng hóa sản xuất

[Cập nhật] Tính năng “Tạo & bán hàng hóa sản xuất từ nguyên vật liệu”

Để hỗ trợ tốt hơn cho các cửa hàng nông sản thực phẩm, hoa quà tặng, nội thật gia dụng, điện máy … Suno.vn vui mừng ra mắt tính năng “Sản xuất hàng hóa & bán hàng hóa sản xuất từ nguyên vật liệu” 1 : Tạo hàng hóa sản xuất từ các nguyên vật […]