Uncategorized

Chính sách quyền riêng tư ứng dụng Suno trên Facebook app

Suno thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: …

Chính sách quyền riêng tư ứng dụng Suno trên Facebook app Read More »

Scroll to Top