[Cập nhật] Tính năng tạo hàng hóa chế biến & quản lý nguyên vật liệu

Để hỗ trợ tốt hơn cho các quán Cafe, nhà hàng ăn uống, quán Bar … Suno.vn vui mừng ra mắt tính năng “Tạo hàng hóa chế biến & quản lý nguyên vật liệu”

1 : Tạo hàng hóa chế biến từ các nguyên vật liệu

Tạo hàng hóa mới, khai báo thông tin hàng hóa ( tên, mã, giá … ), tại mục Loại hàng hóa chọn “Hàng hóa chế biến từ các nguyên vật liệu”

Khai báo nguyên liệu và khối lượng nguyên liệu để chế biến ra 1 hàng hóa thành phẩm

2 : Bán hàng

Hàng hóa được chế biến từ nguyên vật liệu không quản lý tồn kho, và được bán bình thường như các mặt hàng khác.

Khi hàng hóa được bán ra, các nguyên vật liệu thành phần sẽ được trừ kho tương ứng theo định lượng đã cho.

3 : Theo dõi lịch sử chế biến

Tính năng “Lịch sử định lượng” tại màn hình theo dõi Tồn kho sẽ giúp bạn theo dõi số lượng hàng hóa chế biến đã được bán ra và khối lượng nguyên vật liệu đã sử dụng để chế biến

Scroll to Top