Phần mềm bán hàng, Pos bán hàng, hay phần mềm quản lý bán hàng... là phần mềm được sử dụng trong quản lý các cửa hàng/ chuổi cửa hàng bán lẻ. Thông thường một phần mềm bán hàng bao gồm những tính năng cơ bản như:
  • Quản lý hàng hóa
  • ...

Looking for 

Retirement Advice?

FREE

Tải MIỄN PHÍ ebook cẩm nang

quản lý kho, hàng hoá hiệu quả