[Infographic] Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lên hành vi tiêu dùng

Đây là khảo sát do công ty Nielsen Vietnam thực hiện tại thị trường Việt Nam để thấy rõ hành vi người dùng và các ứng biến của các nhà bán lẻ như thế nào trong giai đoạn dịch Covid-19. Từ đó, đưa ra toàn cảnh tình hình các ngành bán lẻ và dự đoán những thay đổi trong tương lai gần.

1. DIỄN BIẾN TÂM LÝ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG DỊCH COVID-19:

2. ỨNG BIẾN CỦA CÁC NHÀ BÁN LẺ VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT TRUYỀN THÔNG CHỦ YẾU:

3. COVID-19 LÀM THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÂN RẤT NHIỀU ĐẶC BIỆT LÀ TRONG DU LỊCH, HỌC HÀNH & GIẢI TRÍ & THU NHẬP:

4. NGƯỜI DÂN HẠN CHẾ RA NGOÀI TỤ TẬP ĂN UỐNG, CHỦ ĐỘNG TÍCH TRỮ THỰC PHẨM, GỌI ĐỒ ĂN VÀ GIẢI TRÍ TẠI NHÀ/ ONLINE:

5. NGƯỜI DÂN HẠN CHẾ MUA SẮM TẠI SIÊU THỊ, CHỢ & TẠP HÓA. ONLINE LÀ NHỮNG KÊNH ĐƯỢC LỰA CHỌN THAY THẾ:

6. MỨC ĐỘ TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM THÔNG THƯỜNG:

7. COVID-19: NGÀNH HÀNG FMCG NÀO ĐƯỢC TÍCH TRỮ:

8. CHUẨN BỊ CHO PHỤC HỒI SAU DỊCH:

Nguồn: Nielsen Vietnam

Từ khóa:

Bài Trước

Bài Tiếp Theo

Tin kinh tế:

Looking for 

Retirement Advice?

FREE

Tải MIỄN PHÍ ebook cẩm nang

quản lý kho, hàng hoá hiệu quả