[Update] Cập nhật phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn – 30/11/2015

Các tính năng mới trong bản cập nhật này gồm:

  • Thêm các tiện ích ngay ở Tổng quan để có thể Nhập kho nhanh cho các hàng sắp hết, Cập nhật giá và phân loại nhanh Hàng hóa mới nhập.
  • Quản lý phí vận chuyển cho Đơn đặt hàng, nhằm hỗ trợ các shop có bán hàng online và đang sử dụng Web bán hàng có chính sách về phí vận chuyển.
  • Thêm báo cáo doanh số theo loại khách hàng, áp dụng nếu cửa hàng có Thiết lập bán hàng là Áp dụng chính sách giá theo loại khách hàng.

Tiện ích nhập kho, cập nhật giá nhanh ở Tổng quan

1.Thông tin kho

Hàng hóa hết hàng và hàng hóa sắp hết hàng cho phép tạo phiếu nhập
Screenshot_1
Cách nhập kho:
B1. Click vào số lượng hết hàng (hoặc sắp hết hàng) để mở màn hình thông tin hàng hóa
Screenshot_2
B2. Chọn hàng hóa cần nhập kho bằng cách check vào ô vuông bên phải.
Screenshot_3
Ô trên đầu cùng nếu check thì sẽ chọn hết tất cả hàng hóa:
B3. Click vào nút Nhập kho, hệ thống sẽ chuyển qua màn hình nhập kho với các hàng hóa đã chọn
Screenshot_4

2. Thông tin hàng hóa:

Cho phép tạo giá bán, giá nhập và thêm nhóm hàng
Quyền hạn được thao tác:
+ Thêm giá bán: chủ cửa hàng, quản lý
+ Thêm giá mua (giá nhập): chủ cửa hàng.
+ Thêm nhóm hàng: chủ cửa hàng, quản lý.
Thêm giá bán:
B1.  Click vào số lượng hàng hóa chưa có giá bán
Screenshot_5

B2. Tại màn hình danh sách, điền giá bán cho hàng hóa muốn thêm giá
Screenshot_9

Hàng hóa được thêm giá thì tại ô đó sẽ có màu đỏ.Nút Lưu sẽ được mở ra cho phép click.

B3. Click vào Lưu (số lượng nhập) hàng hóa  Screenshot_7  để hoàn tất.
Thêm giá mua:
Chủ cửa hàng mới thấy được việc nhập giá mua
B1. Click vào hàng hóa chưa nhập giá mua
Screenshot_8
B2. Màn hình nhập giá mua sẽ hiện thị, chọn và thêm giá cho hàng hóa:
Screenshot_9
Hàng hóa được thêm giá thì tại ô đó sẽ có màu đỏ.
Nút Lưu sẽ được mở ra cho phép click.

B3. Click vào Lưu (số lượng nhập) hàng hóa Luu 1 hang hoa  để hoàn tất.

  1. Thêm nhóm hàng

B1. Click vào hàng hóa chưa phân loại
Screenshot_10
B2. Màn hình nhập giá mua sẽ hiện thị, chọn nhóm hàng:
Screenshot_11

Hàng hóa được thêm nhóm thì tại ô chọn đó sẽ có màu đỏ.Nút Lưu sẽ được mở ra cho phép click.

B3. Click vào Lưu (số lượng nhập) hàng hóa Screenshot_7  để hoàn tất.

3. Đơn hàng Web hiển thị đơn hàng từ website về (Đơn đặt hàng)

Don hang WebDanh sach don hang

Phí vận chuyển

  1. Đơn hàng Web có phí vận chuyển (Đơn đặt hàng)

Phí vận chuyển sẽ hiển thị ở box Tiền hàng và đơn đặt hàng đã tính phí vận chuyển vào Tổng cộng.

Screenshot_12

  1. Chỉnh sửa phí vận chuyển (Đơn đặt hàng)

+ Nhấp chuột vào biểu tượng xe chuyển hàng

Screenshot_13

+ Thay đổi phí vận chuyển ở pop up được hiện ra
Phi van chuyen
+ Tắt pop up và xem lại Tổng cộng đã được tính lại
Screenshot_14

Báo cáo doanh số theo loại khách hàng

Vào doanh số, chọn báo cáo Theo loại khách hàng
Screenshot_15
Nhấp chuột vào Loại khách hàng ở bảng dữ liệu phía dưới để xem danh sách các phiếu xuất
Screenshot_16
Lưu ý:
Báo cáo doanh số theo loại khách hàng chỉ hiển thị nếu cửa hàng có Thiết lập hàng là Áp dụng chính sách giá theo loại khách hàng.

Bài Trước

Bài Tiếp Theo

Tin tức công ty:

Looking for 

Retirement Advice?

FREE

Tải MIỄN PHÍ ebook cẩm nang

quản lý kho, hàng hoá hiệu quả