Kinh doanh online là một hình thức kinh doanh thông qua mạng internet. Khác với kiểu kinh doanh truyền thống, kinh doanh online, người bán và người mua không nhất thiết phải gặp nhau. Mọi giao dịch đều có thể thực hiện thông qua internet. Kinh doanh online là xu...

Looking for 

Retirement Advice?

FREE

Tải MIỄN PHÍ ebook cẩm nang

quản lý kho, hàng hoá hiệu quả