Cập nhật phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn 20-07-2015

Cập nhật 1: Thêm lựa chọn “Tìm kiếm hàng hóa theo danh sách” ở Hàng hóa để tiện xem thẻ kho và giá khi tìm kiếm:

tim kiem theo danh sach

Sau khi sử dụng tính năng “Tìm kiếm hàng hóa theo danh sách”, Suno.vn sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm trùng với cấu trúc tìm kiếm. Ví dụ khi ta tìm kiếm từ khóa “áo”, Suno.vn sẽ hiển thị tất cả kết quả có chữ “áo” trong tên sản phẩm:

ao

Tính năng này dễ dàng cho chúng ta xem thẻ kho và giá bán của từng sản phẩm cụ thể trước khi lựa chọn.

 

Cập nhật 2: Thay đổi file import hàng hóa thành 2 loại: Hanghoa.xlsx đơn giản và Hanghoa_nangcao.xlsx. Để sử dụng tính năng này, ta vào Menu Hàng hóa, chọn Excel, sau đó chọn Nhập Excel:

nhap excel

Tại đây, Suno.vn sẽ hiển thị một bảng thông báo, trong đó có 2 file mẫu hướng dẫn cách nhập hàng hóa đơn giản, và cách nhập hàng hóa nâng cao. Để biết cấu trúc nhập hàng hóa nâng cao, ta chọn Hanghoa_nangcao.xlsx để tham khảo:

hang-hoa-nang-cao

Sau khi tải file hướng dẫn về máy, ta có thể thấy các cột được thêm vào ở phần hàng hóa nâng cao: thuộc tính, quản lý Serial, tồn kho tối thiểu, tồn kho tối đa, mô tả, tag của sản phẩm:

huong-dan-excel-nang-cao

Hoặc có thể chọn thẻ Hướng dẫn, Suno.vn sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức nhập dữ liệu vào Excel:

huong-dan

 

Cập nhật 3: Cho phép crop ảnh khi tạo mới sản phẩm hoặc edit hàng hóa theo kích thước ảnh. Để thực hiện, ta chọn ký hiệu sau trong phần Mô tả chi tiết hàng hóa:

crop anh

Tại đây ta có thể dễ dàng chỉnh sửa kích thước hình ảnh để hiển thị trên Website bán hàng:

crop-anh-01

 

Cập nhật 4: Cho phép thêm ảnh cho từng hàng hóa cùng loại lúc tạo mới và sửa lại hàng hóa ở phần Hàng hóa cùng loại (tính năng này hỗ trợ cho những sản phẩm khác nhau về thuộc tính như màu sắc, kích cỡ…):

sua-anh-cung-loai

 

Cập nhật 5: Hiển thị Tổng tiền hàng, Nợ ở danh sách khách hàng và nhà cung cấp:

tong-tien-hang-no

 

Cập nhật 6: Hiển thị khách hàng ở danh sách đơn hàng để có thể tìm phiếu còn nợ và thu nợ khách hàng dễ dàng:

khach-hang-don-hang

 

Cập nhật 7: Sửa lỗi tồn kho ở thẻ kho bị lệch nếu bán hoặc nhập nhiều phiếu cùng thời gian và sau đó xóa, nhập thêm.

Cập nhật 8: Sửa lỗi lưu đơn hàng với tiền thanh toán nhiều hơn tổng tiền hàng thì Tiền thu về ở Báo cáo cuối ngày lớn hơn Tổng tiền bán hàng.

Cập nhật 9: Hiển thị “Thu nợ”, “Chi phí” ở Báo cáo cuối ngày để tổng kết “Tiền thu về” trong ngày.

Suno.vn chúc bạn bán hàng thành công cùng phần mềm quản lý bán hàng Siêu Đơn Giản.

Bài Trước

Bài Tiếp Theo

Tin tức công ty:

Looking for 

Retirement Advice?

FREE

Tải MIỄN PHÍ ebook cẩm nang

quản lý kho, hàng hoá hiệu quả