[Update] Cập nhật phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn 13-06-2015


Tính năng cho phép theo dõi hàng đã ngưng sử dụng, hàng đã xóa:

Ở menu Hàng hóa, có thể chọn 1 trong các lựa chọn sau: Hàng đang sử dụng (mặc định), Hàng đã ngưng sử dụng (ngừng kinh doanh), Hàng đã xóa:

hang dang su dung

Để cho phép kinh doanh trở lại hàng đã ngưng sử dụng, chọn biểu tượng chuyển đổi ở danh sách hàng hóa:

kinh doanh lai

hoặc ở chi tiết hàng hóa:

chophepkd

Tính năng thêm giá trị của thuộc tính khi sửa hàng hóa, tiện ích cho các mặt hàng thời trang khi có thêm các mẫu mới, size mới cho hàng đã khai báo trước đó:

them gia triTính năng cảnh báo và cho phép sửa giá vốn của hàng hóa ở phiếu nhập để có giá vốn chính xác khi tính lợi nhuận.

sua gia von

Nếu thông tin nhập sai sẽ có cảnh báo:

warning

In thông tin của chi nhánh (kho) ở hóa đơn bằng cách sử dụng các tham số mới ở thiết lập mẫu in: {Ten_Chi_Nhanh}, {Dia_Chi_Chi_Nhanh}, {SDT_Chi_Nhanh}

chi nhanh
Tiện ích cho phép tìm nhanh Serial ở Tồn kho (áp dụng cho các hàng hóa có Serial, Imeil như điện thoại di động…) : tìm hàng hóa theo tên hoặc mã ở ô tìm kiếm, nhấp vào nút “Xem chi tiết serial” sẽ xuất hiện cửa sổ danh sách, nhập serial cần tìm vào ô search serial

xem serial

xem serial 2
Các chủ shop chưa thấy các tính năng trên vui lòng Ctrl + F5 để cập nhật. Chúc các bạn bán hàng thành công với phần mềm quản lý bán hàng SIÊU ĐƠN GIẢN Suno.vn.

Bài Trước

Bài Tiếp Theo

Tin tức công ty:

Looking for 

Retirement Advice?

FREE

Tải MIỄN PHÍ ebook cẩm nang

quản lý kho, hàng hoá hiệu quả