Cập nhật phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn 30-06-2015

Suno.vn xin thông báo cập nhật phần mềm quản lý bán hàng ngày 30/06/2015 bao gồm những tính năng mới như sau:

1. Nhập kiểm kê từ file Excel

Kiem ke tu file excel
2. Màn hình Chi phí

chi-phi

2.1. Tạo mới chi phí

tao chi phi

2.2. Xóa chi phí (chỉ có role Chủ cửa hàng)

xoa chi phi

3. Báo cáo lãi lỗ (Lợi nhuận) – có tính thêm chi phí quản lý để ra Lãi ròng

bao cao lai lo

Chúc các bạn bán hàng thành công với phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn.

Bài Trước

Bài Tiếp Theo

Tin tức công ty:

Looking for 

Retirement Advice?

FREE

Tải MIỄN PHÍ ebook cẩm nang

quản lý kho, hàng hoá hiệu quả