quản lý định lượng nguyên vật liệu

[Cập nhật] Tính năng “Tạo & bán hàng hóa sản xuất từ nguyên vật liệu”

Để hỗ trợ tốt hơn cho các cửa hàng nông sản thực phẩm, hoa quà tặng, nội thật gia dụng, điện máy … Suno.vn vui mừng ra mắt tính năng “Sản xuất hàng hóa & bán hàng hóa sản xuất từ nguyên vật liệu” 1 : Tạo hàng hóa sản xuất từ các nguyên vật …

[Cập nhật] Tính năng “Tạo & bán hàng hóa sản xuất từ nguyên vật liệu” Read More »

[Cập nhật] Tính năng tạo hàng hóa chế biến & quản lý nguyên vật liệu

Để hỗ trợ tốt hơn cho các quán Cafe, nhà hàng ăn uống, quán Bar … Suno.vn vui mừng ra mắt tính năng “Tạo hàng hóa chế biến & quản lý nguyên vật liệu” 1 : Tạo hàng hóa chế biến từ các nguyên vật liệu Tạo hàng hóa mới, khai báo thông tin hàng hóa ( tên, …

[Cập nhật] Tính năng tạo hàng hóa chế biến & quản lý nguyên vật liệu Read More »

Scroll to Top