phần mềm quản lý nhà hàng

Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn

Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn Đơn giản hoá công việc hàng ngày: bán hàng, tính tiền, gọi món, quản lý doanh thu, chi phí, tồn kho  và mang đến dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Đăng ký MIỄN PHÍ     . PHẦN MỀM TÍNH TIỀN, BÁN HÀNG TRỰC QUAN Biến mọi […]

Phần mềm quản lý quán cafe, trà sữa, bar SIÊU ĐƠN GIẢN

Phần mềm quản lý quán cafe, trà sữa Đơn giản hoá công việc hàng ngày: order, bán hàng, tính tiền Quản lý doanh thu, chi phí, tồn kho thuận tiện và mang đến dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Đăng ký MIỄN PHÍ     . PHẦN MỀM TÍNH TIỀN, BÁN HÀNG TRỰC QUAN […]