phần mềm quản lý khách hàng

Phần mềm quản lý khách hàng cho shop, chuỗi cửa hàng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CHO SHOP, CHUỖI SHOP Kết nối xuyên suốt với phần mềm pos bán hàng. 1 Thu thập thông tin khách hàng khi tính tiền Nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng hỏi nhanh thông tin khách hàng như: họ tên, điện thoại, email, sinh nhật lúc bán hàng, […]